Yönetim Kurulu

(ADYÜSEM)YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Ahmet AKKAYA (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Murat SEZİK (Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Murat Gökhan DALYAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih MURATHAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Selim SOMUNCU (Üye)